Onze diensten


« Een samenwerking op lange termijn voor een volledige en gepersonaliseerde aanpak »

Onze professionele benadering van een kwalitatieve dienstverlening zorgt ervoor dat we bepaalde aspecten van onze relatie privilegiëren.
In een wereld die steeds in beweging is, laat een goede kennis van uw doelstellingen en uw toekomstperspectieven ons toe u zo goed mogelijk bij te staan. Zo kunnen we snel reageren op de uitdagingen die u in de weg kunnen staan.
Het is immers cruciaal dat de bedrijfsleider kan rekenen op degelijk advies voor het goede beheer van zijn onderneming. Dankzij een snelle, professionele en kwalitatieve bijstand kunt u bovendien het hoofd bieden aan de steeds toenemende complexiteit van de boekhoudsystemen en de nationale en internationale belastingstelsels.
Dat alles heeft als gevolg dat wij er een erezaak van maken een vertrouwensrelatie en een vlotte communicatie te ontwikkelen. Daartoe staat ons kabinet te uwer beschikking en worden geregeld individuele gesprekken georganiseerd.
Zowel zelfstandigen (natuurlijke personen) als vennootschappen met een burgerlijk of commercieel doel kunnen gebruik maken van onze ervaring en knowhow.
Onze expertise staat ook ter beschikking van vrije beroepen zoals artsen, advocaten, informatici en andere dienstverstrekkers. Onder ons cliënteel tellen we tevens heel wat industriële en handelszaken. We hebben onze expertise eveneens uitgebreid tot VZW’s en IVZW’s die actief zijn in diverse sectoren met een humanistische of culturele inslag.
Vermogensbeheer door middel van stichtingen, vastgoedvennootschappen en andere vennootschapsstructuren behoort ook tot onze knowhow, evenals het beheer van holdings en financiële vennootschappen.
Anderzijds begeleiden wij buitenlandse vennootschappen die zich in België wensen te vestigen.
Ongeacht uw activiteit bieden wij u een kwalitatieve en professionele dienstverlening die aan uw verwachtingen zal voldoen.

 
Nieuwe activiteit
We ondersteunen u bij de lancering van uw activiteit.
 1. Haalbaarheid van het project.
 2. Keuze van de rechtsvorm.
 3. Begeleiding bij het opzetten van uw nieuwe activiteit (notaris, bank, premie en andere administratieve stappen).
 

De boekhoudkundige organisatie

 • Advies op het vlak van de organisatie van boekhoudkundige en/of administratieve diensten voor bedrijven.
 • Opzetten van procedures voor interne controle en analytische boekhouding.
 • Optimalisering van de financieringsmiddelen.
 • Begeleiding, opstellen en opvolgen van budgetten.

Bijstand voor professionals

 • Advies en begeleiding bij de oprichting van de onderneming, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen.
 • Bijstand bij de keuze van de rechtsvorm en nazicht van de ontwerpstatuten.
 • Uitwerking van het business plan en het financieel plan dat door het wetboek van vennootschappen is vereist.
 • Bijstand en beheersadvies bij het opstellen van de notulen van de vergaderingen.
 • Bijstand bij de oprichting van een vennootschap, kapitaalsverhogingen, overdracht van aandelen, fusies, omvormingen, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen en herstructureringen.

Voeren van de boekhouding

 • Boeken van al uw documenten.
 • Nazicht en rechtzetting van uw boekhouding.
 • Opstellen en indienen van BTW, intracom en intrastat.
 • Opstellen van de balans, de resultatenrekening en de bijlagen.
 • Opstellen van maandelijkse of trimestriële overzichten, analyse en advies over de evolutie ervan.
 • Controle, analyse, rechtzetting en kritiek van de jaarrekeningen.

Fiscaal advies

 • Bestuderen van alle fiscale vragen.
 • Opstellen van verklaringen en advies op het vlak van belastingen van vennootschappen, natuurlijke personen, niet-inwoners en rechtspersonen.
 • Advies inzake internationale fiscaliteit, analyse van de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting.
 • Bijstand bij alle contacten met de fiscale administratie.
 • Analyse en optimalisering van de fiscale situatie van de onderneming en de bedrijfsleiders.